MRÁZKOVI - Šitá krajka a tkaná tapiserie

WWW.MRAZKOVI.WZ.CZ


Co je to tkaná tapiserieTkaní je nejstarší textilní technikou. Nejstarší tkané látky vznikaly již v mladší době kamenné. První látky se tkaly na pevném rámu, ale už v době bronzové je znám a doložen tkalcovský stav. Tkaná tapiserie - Duna

Tkaná tapiserie - Bílé slunce Pro tkaní tapiserií se používá rám. Obecně nejznámější gobelínová tvorba pochází z období renesance a baroka. Důraz zde byl kladen na precizní technické provedení. Tapiserie jsou tkány ve světoznámých manufakturách především ve Francii a Nizozemí. Umělec - návrhář se na výrobě nepodílí, tu zajišťuje zručný řemeslník. Z výtvarného hlediska je zajímavější časný středověk a románská doba, kdy tkadlec je výtvarníkem, kdy vyjádření myšlenky je prvořadé a technické provedení je tomu podřízeno.


Moderní tvorbě je takové pojetí jistě bližší. Základem je vždy tkaní na rámu technikou útkového rypsu.
Moderní pojetí však netrvá na použití této jediné techniky a dokonce ani na použití stejnorodého použitého materiálu a dosahuje tak velmi zajímavého výrazu.Jaroslava a Petr Mrázkovi © 2017 - www.mrazkovi.wz.cz ; Design by marthablack - www.marthablack.cz