MRÁZKOVI - Šitá krajka a tkaná tapiserie

WWW.MRAZKOVI.WZ.CZ


Co je to šitá krajkaŠitá krajka je starobylá krajkářská technika a patří k vrcholům krajkářského umění. Je ze všech krajkářských technik nejpracnější, klade na krajkářku mimořádně vysoké nároky. Snad i proto se touto technikou zabývá minimální počet výtvarnic a ovládá ji velmi málo krajkářek. Šitá krajka - Betlém

Šitá krajka - Jihočeské selské baroko Tento typ krajky vzniká z vyšívání, postupně se oprošťuje od podkladové textilie, komplikovaná technika umožňuje vytvářet krajku nad podkladem, jaksi "ve vzduchu".

Italská renesanční reticcela se vyvíjí v 16. a 17. století v krajku benátskou a šíří se do západní Evropy. Nejkrásnější a nejjemnější krajky tohoto typu pak vznikají v 18. století v Belgii a jsou známy jako krajka bruselská.

Šitá krajka se vytváří jehlou a nití nad dvojitým podkladem z voskovaného plátna a popelínu či jiného pevného pláténka. Na tento podklad se připevní jakási "kostra" krajky, tedy okrajové i vnitřní obrysové nitě a mezi nimi se vytváří vlastní krajka. Po dohotovení se nosná "kostra" uvolní od podkladu a krajka zůstává volná. Šitá krajka - MotýliJaroslava a Petr Mrázkovi © 2017 - www.mrazkovi.wz.cz ; Design by marthablack - www.marthablack.cz